Werkwijze RSVP-coaching sessie:

Vrijblijvende Telefonische intake

Voor veel mensen is het fijn om mij eerst telefonisch te spreken. Ik kan je dan persoonlijk uitleggen hoe de sessie zal verlopen, of jouw vraag voor mij herkenbaar is en of ik wat voor je kan betekenen. Je bent verder vrij om na dit kosteloze gesprek, wel of niet een afspraak te maken.

De sessie (–s)

De sessie vindt plaats in mijn praktijkruimte in de binnenstad van Amersfoort en duurt ongeveer 1 ½ uur. Je kunt een sessie afspreken, ervaren en vervolgens de uitwerking afwachten. Over het algemeen komt iemand afhankelijk van de vragen en problemen twee á drie keer.

Daarna komt men vaak (half)jaarlijks om helderheid te krijgen en blokkerende energie die dan weer naar voren komt op te ruimen.

Tijdens de sessie is jouw soul-energy de regisseur. Ik stem mij op je af, lees jouw energie en vertel wat ik ervaar. Tegelijkertijd wordt blokkerende energie door middel van de SoulTuningmethode ontladen.

Jouw soul-energy bepaalt wat ik te zien krijg. Onbewust maak jij zo zelf de agenda van een sessie. Wat voor jou belangrijk is, waar jij wat mee kunt, dat komt naar voren. Wat (nog) niet gezien kan of mag worden blijft voor mij dan ook onzichtbaar. Ik richt me vervolgens op belemmerende, blokkerende informatie: zoals angsten, verdriet, overtuigingen, beladen herinneringen enz

Door de informatie die ik naar voren breng komt er bij de cliënt bewustzijn van het eigen verhaal. Je kunt tijdens een sessie van alles aan me vragen. Samen gaan we op zoek naar een zo duidelijk mogelijk beeld.

 Verschil met traditionele methoden

Het verschil met een traditionele psychologische sessie is dat we bij SoulTuning uitgaan van de eigen potentie, de soul-energy die antwoorden zal geven. Intuïtie is de weg waarlangs antwoorden van soul-energy in het dagelijks leven naar het bewustzijn stromen.

Door via de SoulTuning-methode inzicht te krijgen in eigen potentie en blokkerende energie te neutraliseren en te ontladen, kom je meer en meer in je eigen kracht. Je intuïtie gaat stromen. Je hoort de stuurman van je eigen leven te zijn, maar weet je wel wie je bent?

Geen herbelevingen

Herbeleven en naar voren halen van emotionele situaties uit het verleden of uit bloedlijnen zoals gebeurt in traditionele psychologische sessies, veroorzaakt alleen maar een hernieuwde verankering in je leven van het hier en nu. Het heeft weinig zin om steeds maar weer met nare situaties uit het verleden aan de slag te blijven. Je komt en blijft dan in een vicieuze cirkel. De uitdaging is, om je eigen verantwoording te nemen. Wat kan jij er nu aan veranderen? Daar gaat het om!

Ook bij een volgende sessie heeft de eigen soul-energy weer de regie. Wat in de vorige sessie ontladen is, heeft ruimte gecreëerd. Ruimte om volgende blokkerende energieën naar voren te kunnen brengen. Daar gaan we vervolgens weer mee aan de slag.

Sessie met foto voor kinderen of demente ouderen

Bij kinderen onder de 16 jaar en demente ouderen, werk ik met een foto. Energielezen en     -ontladen kan ook heel goed via een foto. De verantwoordelijke volwassene is wel persoonlijk aanwezig. Samen kunnen we dan de vragen behandelen en inzicht krijgen in het gedrag. Kinderen zijn er niet bij, omdat ik me alleen richt op blokkerende energie. Dat kan bij een kind de overtuiging creëren, dat er van alles met ze mis met ze is.

Stap voor stap!

De kosten per sessie bedragen 95 euro (ex BTW)

Wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact op>>