KINDERINZICHT

Evenals bij volwassenen spreek ik bij kinderen van ‘eigen’ wijze, ziele energie.

Ook bij kinderen is informatie van ziele energie goed te lezen.

Kinderen zitten nog niet zo vast in belemmerende houdingen en patronen. Hun gedrag kan storend zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze erin vast zitten. Het is vaak zo, dat de reden van het gedrag voor ouders onbekend is en er communicatie problemen zijn tussen kind en ouders.

Er kan sprake zijn van misinterpretatie van elkaars gedrag. Verwachtingen van ouders vertroebelen bijvoorbeeld een situatie en kunnen dan misleidende signalen geven. Gelukkig zijn gedragsproblemen vaak maar tijdelijk en is het van groot belang dit ook als voorbijgaand te benaderen in plaats van het kind een etiket te geven waar ze de rest van hun leven last van zullen hebben. Ze gaan zich dan als het ware identificeren met dat etiket.

In plaats van zichzelf echt te leren kennen gaan kinderen etiketten als ‘ik heb ADHD, ik kan niet leren, ik ben een lastig kind, mijn ouders zijn teleurgesteld in mij etcetera’, ervaren als waarheid.

Twee manieren van behandeling

Mijn benadering van kinderen is op twee manieren mogelijk.

Ten eerste kan ik energie van uw kind lezen om zo informatie te verschaffen over gedrag van uw kind. Dit doe ik aan de hand van een foto in aanwezigheid van een of beide ouders.

Behandeling via foto (kind zelf niet aanwezig)

Omdat ik zoek naar belemmerende patronen om daarmee aan de slag te gaan, is het fijner om het kind er niet bij te hebben. Kinderen hebben de neiging om zich te gaan gedragen naar het besproken in dit geval negatieve gedrag. Een soort van verankering. Het bespreken van belemmerende of blokkerende energie gaat dan als een soort stempel, een etiket, het gedrag van het kind beïnvloeden, terwijl je er juist zo graag vanaf wilt. En ook via een foto is energie te lezen.

Als ouder krijg je zo inzicht in het waarom, de reden van het gedrag van een kind en tegelijkertijd zal de energie van het kind handvatten aanreiken hoe ermee om te gaan.

Gelukskoffer coaching

Gelukskoffer is een organisatie die zich richt op de individuele emotionele ontwikkeling van het kind. Gebaseerd op de wetenschap vanuit de positieve psychologie.Het programma van gelukskoffercoaching voor Gelukskoffer is mede door mij ontwikkeld.

Ervaring in de praktijk leert, dat het kinderen handvatten aanreikt waarmee ze aan de slag kunnen om geluk in hun leven toe te laten. ‘Wat kan ik er zelf aan doen om met voor mij moeilijke of vervelende situaties om te gaan?’

Spelenderwijs ga ik in 6 sessies met 1 kind of in groepjes van 5/6 kinderen aan de slag met onderwerpen als: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, zelfvertrouwen, talenten en toekomstdromen. Dit programma is gericht op “leren te zijn” , een ontdekkingsreis naar je ware potentie!

Om ouders te ondersteunen en om ook thuis in het gezin deze onderwerpen bespreekbaar te maken, is er een ouderbijeenkomst na de eerste sessie.

Uit wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat ons geluksbevinden voor 40 procent geworteld is in aanleg. Dat zit in je genen. Maar 10 procent wordt, gemeten over een langere termijn, bepaald door de omstandigheden en maar liefst 50 procent komt voort uit bewust gedrag, Deze 50 procent is dus te trainen!

Laten we met onze kinderen aan de slag gaan met die 50 procent bewust gedrag

In sessies met 1 kind combineer ik bij voorkeur beide benaderingen.

Meer informatie over Gelukskoffer coaching: www.gelukskoffer.nl

De kosten per sessie bedragen 95 euro (ex BTW)

Wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact op>>