Veel mensen zijn doodsbang. Voor wat er gebeurt, voor wat er komen gaat of nog vaker, voor wat men denkt dat er kan gaan gebeuren! ‘De mens lijdt het meest het lijden dat men vreest’ Het menselijk ras wordt in haar voortbestaan bedreigd doordat we teveel vechten. Met onszelf, met elkaar, met de aarde en met de kosmische wetten. Vertrouwen in onszelf en in de ander is eng! Wat gebeurt er allemaal?

‘Maak je niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf!’ (matteus 6,34) Dit is een mooi gezegde uit de bijbel. Maar dat doen we wel, ons zorgen maken. Daar zijn we bijzonder goed in. We hebben ons er eindeloos in het verleden op getraind.

En als je dan het verleden op het heden projecteert, schep je op die manier een toekomst die gelijk is aan het verleden. En zo kan je lekker lang doorgaan.

Soms neemt het verleden je zo in beslag, dat je de kans die langs kwam in het heden mist. Je kijkt dan als het ware met de ogen uit het verleden. Nieuwe kansen vallen je dan gewoon niet op.

Spiegelen
Wat je doet is altijd doortrokken met de energie waarmee je leeft. Onze innerlijke toestand bepaalt hoe we ons leven ervaren.

We hebben eigenlijk maar één probleem: we snappen niks van de liefdevolle energiestroom. Als we de liefde laten stromen hebben we de oplossing in handen. Het maakt niet uit welk probleem je hebt, als je ergens de liefde kan laten stromen helpt het. We ervaren het vaak wel als erg lastig om de discipline op te brengen om liefdevolle gedachten toe te laten en angstige gedachten los te laten. Dat is een keuze waarin je, je kan trainen. Maar besluit NU te beginnen!

De wereld laat zich aan jou zien vanuit de overtuigingen die jij er zelf over hebt.

Je neemt waar wat je projecteert. Ben je zwanger, dan zie je ineens allemaal zwangere vrouwen, wil je een bepaalde auto kopen, dan zie je die vaak rijden enzovoorts. Alles wat je ziet of meemaakt is als een spiegel van jouw innerlijk. Er bestaat geen objectieve buitenwereld. Alles is doordrongen van jouw mening of overtuiging ergens over. Ervaar je een sombere wereld, ga dan eens na hoe jij eigenlijk over veel zaken denkt. Wat je overtuigingen zijn en of ze je eigenlijk wel bevallen.

Je denken ombuigen
Als een ander iets op jou projecteert, je ergens van beschuldigt of als de ander je zielig vindt, dan word je in werkelijkheid geconfronteerd met zijn, haar of jouw angst. Hoe denk je over je eigen angst? Wanneer projecteer jijzelf? Waar jij bang voor bent zie je in andere mensen. Ben je bijvoorbeeld bang om ontslagen te worden en je komt iemand tegen die ontslagen is, dan bekijk jij de persoon met medelijden. Dit medelijden komt voort uit jouw angst voor ontslag.

Kan je dezelfde persoon liefdevol bejegenen dan help je meer dan met een medelijdende houding. Alle negativiteit is een gevolg van angst. Geef de ander wat je zelf tekort komt en laat zo liefdevolle gedachten stromen. Wat je geeft, krijg je immers terug! Een woedend persoon is bang, een gemeen persoon is bang. Denk liefdevol aan de ander en het lost de angsten op. Lukt het je om voorbij je trots dit zo aan te pakken en je ervaart de werking direct.

Er bestaan als je vele lagen afpelt maar twee emoties, liefde en angst. Angst is eigenlijk een schreeuw om liefde. Iedereen wil gezien, gehoord en erkend worden!

De keus, verander je gedachten
Ook al ervaar je bijvoorbeeld woede, dan kan je dat gevoel erkennen en onderzoeken, maar tegelijkertijd kan je beslissen dat je de woede geen macht meer wil geven. Veranderen is een kwestie van keuze! Dat is een houding of een gedragspatroon opgeven. Dit pad kan pijnlijk en moeilijk zijn maar als je je bewustzijn vergroot ga je het groter zien. Zet je trots opzij. Het gaat alleen om je zelf. Jij hebt te zorgen voor jezelf! Jij neemt de verantwoording!
Voordat de prins de jonkvrouw in nood kan redden, moet hij eerst de draken verslaan die haar kasteel omringen. De jonkvrouw staat voor onze zuivere ziele-energie. Die draken zijn onze duivels, onze wonden, ons ego en de slimme manieren waarmee wij onszelf en anderen liefde onthouden.

Een spirituele leraar uit India zegt mooi: er bestaat geen grijze lucht, de lucht is altijd blauw, er trekken soms grijze wolken voorbij die ons het zicht ontnemen. Wij zijn volmaakt, onze angstige gedragspatronen, onze beschermings- en overlevingsmechanismen krijgen vat op ons denken en dat verhult onze perfectie. Maar de hemel is en blijft altijd blauw!

Als we ons willen concentreren op een gebrek aan respect voor onze gevoelens en hieraan voorbij gaan, dan komen we zeker mensen tegen die te weinig respect hebben voor onze gevoelens.

De fundamentele verandering komt als de denker zijn gedachten verandert. Je bent vergeten wie je in werkelijkheid bent. Veranderen je gedachten in liefdevolle begripvolle gedachten, dan kom je vanzelf weer in contact met wie je werkelijk bent, in plaats van overal tegen te vechten en jezelf kwijt te zijn. Hoe meer je dit probeert, hoe gemakkelijker het zal gaan.

De discipline ervoor opbrengen is in het begin een lastige klus. Ook al kan je andere gedachten moeilijk opbrengen, doe dan in eerste instantie alsof. En lach om de verleiding om toch negatieve gedachten toe te laten. Sta jezelf hierin geen eindeloze discussies toe. Je hebt wellicht alle reden tot veroordeling, het gaat je alleen nergens brengen. Het enige wat het je brengt is onvrede, boosheid en teleurstelling. Het is maar waar je voor wilt kiezen. De enige die je veranderen kan ben jezelf.

Het lijkt soms wel eens in de mode om neuroses tot in het oneindige te analyseren. Met deze analyses rechtvaardigen we onze wonden in plaats van ze te helen. Neem het besluit ze achter je te laten en zo prettige ervaringen in je leven te laten komen. Laat de hoop op een beter verleden los! Je verleden gaat niet meer veranderen hoeveel je er ook in spit. Het licht gaat niet schijnen door de duisternis te blijven onderzoeken. het licht gaat schijnen als je het lichtknopje omdraait, als jij besluit dat het licht moet worden. Alleen op het NU heb je invloed. Alleen NU kan je iets veranderen.

Het ego
Eén van de redenen waarom we altijd controle over het resultaat willen proberen te houden, is dat we denken, dat het universum er een potje van maakt als het het voor het zeggen heeft.

Ons ego houdt ons graag in de illusie van een pijnlijk verleden. Ons ego wil ons doen geloven, dat we afgescheiden zijn. Dan kan het zich afzetten tegen de ander, kunnen we lekker vechten. Het wil ons doen geloven dat de wereld vol zit met onbetrouwbare mensen. Je moet volgens het ego daar de strijd mee aangaan.

Ieder mens is als een cel in het lichaam van het menselijk bewustzijn. Op dit moment lijkt het alsof het lichaam van de mensheid aan kanker lijdt. Bij kanker besluit een normaal functionerende cel dat zij niet langer wil functioneren ten behoeve van het geheel. De cel gaat zijn eigen weg en bouwt een koninkrijk. Dat koninkrijk is een kwaadaardig gezwel, dat het hele organisme dreigt te vernietigen.

Zo is het ook met het lichaam van de mensheid. Iedereen gaat zijn eigen weg en kiest voor zijn carrière, zijn winkel of zijn geld. We zijn vergeten dat we in wezen verbonden zijn en deze vergeetachtigheid dreigt ons te vernietigen. Het ego is de ikke-ikke-mentaliteit. Het ego is het geloof in afgescheidenheid.

Als je het ego kan zien in zijn rol om je te helpen je te profileren in je leven dan is dat geweldig. Het stelt je in staat iets te presteren. Blijf je het ego niet de baas en heeft het volledig grip op je dan ben je overgeleverd aan een sterke macht. Het is er op uit om zichzelf staande te houden en dat gaat het gemakkelijkst als je gelooft in afgescheidenheid. Jij moet je dan staande houden in een wereld die je niet goed gezind is. Je moet dan je leven bevechten!

Het ego is zo de ziekte van de wereld. Het houdt menig oorlog in stand en de concurrentiestrijd tussen de mensen vindt het ego heerlijk. Laten we gaan voor het herstel van het geheel, dan redden we onszelf en de wereld. Ook het ego is een middel om te gebruiken in ons leven, geen doel op zich.

Het geheel
Als we ons bewustzijnsniveau verhogen en de begrenzing van de materiële wereld overstijgen dan beseffen we dat we meer zijn dan een lichaam, dat we geestelijke wezens zijn die deel uitmaken van een groter kosmisch bewustzijn. Dan gaan we ons leven hiernaar inrichten. Dit is een correctie op onze afgescheiden perceptie. Het lichaam is net als het ego, geen doel op zich, het is een middel. Door het lichaam kunnen we het leven ervaren.

De wereld, onze omgeving, ons DNA doet ons geloven, dat we niet volmaakt zijn. We hebben geleerd dat we arrogant zijn als we denken geluk te verdienen. Het gevolg is dat we geblokkeerd zijn. Als er iets gebeurt in ons leven waardoor we meer liefde krijgen, succes hebben of gelukkig zijn, dan concluderen we gemakkelijk, dat het onmogelijk voor ons bedoeld kan zijn. Dat we het helemaal niet verdienen. Daarmee ondermijnen we onszelf.

Weinig mensen hebben ons zoveel onrecht aangedaan als wij onszelf hebben aangedaan. Niemand heeft ons zoveel leuke momenten en dingen ontnomen als wij onszelf ontnomen hebben. We zijn niet in staat geweest om open te staan voor vreugde omdat we denken, dat dit niet past bij wie we denken te zijn.

Vreugde, vrede, geluk en overvloed. Het hoort allemaal bij het leven. Laten we het denken dan maar eens onderzoeken! We zijn allen onderdeel van hetzelfde kosmische bewustzijn. In onze kern zijn we allemaal uit hetzelfde hout gesneden. Dat maakt dat we ons ook één kunnen voelen. We bestaan allemaal uit dezelfde bouwstof.

Gedachten hebben kracht
Realiseer je, je dat onze gedachten dus veel kracht hebben.

Zoals we ons lichaam kunnen trainen om in fysieke vorm te komen, kunnen we ook aan de slag met onze gedachten, onze geestelijke wereld. Wees een strenge leermeester en breng ze in vorm! Positieve gedachten laten we vanaf nu altijd toe, negatieve sturen we weg. Zoals de sportschool eerst ergernis brengt en weinig resultaat, zo gaat het ook met het trainen van onze gedachten.

Bekijk je gedachten van alle kanten, sta er boven en neem het besluit! Opschonen, opruimen en alle overbodige ballast weg! Dat past bij deze tijd. Gebruik deze frequentieverhogende tijd! Op een gegeven moment krijg je er lol in en dan ga je er mee spelen. Je zult verrast zijn!

Door de frequentieverhoging wordt het gemakkelijker om boven jezelf te staan, je manier van leven te overzien. Om dus volledig overzicht te krijgen. We hebben de tijd dus mee! Maar hoe gemakkelijk het ons ook wordt gemaakt, we moeten wel zelf besluiten te willen groeien. Met onze gedachten creëren we. Met onze gedachten kunnen we ons focussen. De intentie achter onze gedachten geeft extra kracht.

Kosmische wetten
We zijn, zoals we al eens besproken hebben, een magnetisch veld. We veranderen ons magnetisch veld door ons denken te veranderen. Hoe meer we positief kunnen denken hoe meer de magneet hetzelfde aantrekt. Door positief te denken verhoogt onze frequentie.

Het enige wat we hebben te doen (en dat is zeker in het begin al lastig zat) is helder te krijgen wat we willen. Heel precies onderzoeken wat je wenst. Hoe meer je aan je wens denkt, hoe meer je je voor kan stellen dat je wens uit zal komen, des te meer voeding geef je aan je wens. Hoe meer voeding, hoe sterker het magnetische veld.
Dus helder je wens voor ogen hebben, er voeding aan geven en een duidelijke intentie hebben dat het ook zal lukken en dat het goed voor je zal zijn.

Je geeft met je wens uit te drukken, de kosmos als het ware de opdracht voor de uitvoering te zorgen. En hierbij is jouw actie klaar. De kosmos wacht geduldig op orders met de instelling: ‘your wish is my command!’

Je geeft dus je wens over aan de kosmos. Reactie zal altijd komen. Wat we verder te doen hebben is wakker zijn en op te letten. Het resultaat kan zich wel eens aandienen in een andere vorm dan je gedacht of verwacht hebt. Toch zal het resultaat goed zijn. Precies zoals je gewenst hebt. Vertrouwde je niet helemaal op je eigen wens en twijfelde je, dan komt er ook een twijfelachtig resultaat. Precies zoals gewenst dus.

De volgorde is dus: een duidelijke wens (moet jijzelf doen), overgave en vertrouwen ( je geeft het over en laat het los, je hoeft niks te doen) en acceptatie dat het resultaat in wat voor vorm dan ook er voor je zal zijn (ook hier hoef je niks anders te doen dan alert in het leven staan en te ontvangen). We hebben vaak moeite met het accepteren van goede resultaten. Dan geven we vaak andere redenen aan waarom het ineens goed ging. Resultaat van eigen handelen is op de één of andere manier soms moeilijk te accepteren.

Je leven op dit moment is exact het resultaat van denken in het verleden. Wil je wat veranderen dan moet je je gedachten en je formulering van je wensen onder de loep nemen. Hiermee valt je leven te creëren naar jouw wens.
Ons leven creëren we met onze gedachten. Focus met intentie en het resultaat volgt.

Kanttekening
Zoals we ook al een keer hebben besproken, hebben we de flow van ons leven te volgen. Ons spirituele pad. Wat hebben we voor levensles te leren? Als je bovenstaande zo leest dan kan je denken dat je alles kan wensen. Dat is in principe natuurlijk ook zo. Is een wens goed voor ons, past het bij ons spirituele pad dan volgt resultaat vanzelf. Past het niet, dan komt er resultaat in de vorm van het leren kennen van je pad. En dat kan soms hard aankomen. En daar kunnen we ook nog eens heel hardleers in zijn.

Zoals een ezel zich wel eens een aantal keren aan dezelfde steen stoot. De boodschap is dan: wordt wakker en verander je keuzes, je gedachten. Naast ons bewuste deel bestaan we uit een onbewust deel. Dit deel houdt ons spirituele pad, onze levensles nauwkeurig in de gaten. Past het resultaat wel in onze flow? Gaat onze wens ons verder brengen op ons spirituele pad?

Hoe weet je dat je in je flow zit? Door je emoties in de gaten te houden. Voel je je lekker in je vel dan heb je verbinding, voel je veel tegenwerking dan ben je uit verbinding. Simpel maar waar. Jezelf onderzoeken en leren kennen blijft dus basisvoorwaarde. Wat voelt goed en wat past helemaal niet?
Geef aandacht aan je gevoelens, aan je emoties!

Binnen de marges van je flow, je spirituele pad volgend kan je creëren wat je wilt. Wil je er buiten iets creëren dan wordt je teruggefloten. Zo ervaar je bijvoorbeeld tegenwerking in je leven. Was je wens wel conform je spirituele pad of was hier bijvoorbeeld het ego aan het werk? Het ego dat je vergeleek met anderen en je zo een minderwaardig gevoel gaf. Waardoor je wensen ging formuleren die helemaal niet bij je pasten.

Tegenwerking geeft aan dat je verbinding niet optimaal is. Zoals mensen na een ernstige ziekte soms kunnen zeggen, dat die ziekte later een zegen is gebleken. Ze hebben hun leven kunnen veranderen en zo een veel vreugdevoller bestaan gekregen. Ze hebben de kans gekregen hun leven eens onder de loep te nemen en veranderingen door te voeren.